نوع پذیرش = �������������� ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 33

1 مقایسه گزینه‌های روسازی آسفالتی و روسازی بتن غلتکی برای محور توره- بروجرد
سید عباس حسینی*؛ محمد صادق یاریگر روش
مشاهده مقاله

2 کاربرد مهندسی ارزش در اجرای روسازی بتنی پروژه محور پل سفید - قائمشهر
سید عباس حسینی*؛ محمد صادق یاریگر روش
مشاهده مقاله

3 بررسی روش های تعیین دوام رویه های بتنی در هوای سرد
سعید امانی*؛ ابوالفضل حسنی؛ فربد کاظمیان
مشاهده مقاله

4 بررسی خواص مهندسی بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده
میر محمود حسنی*؛ فریدون مقدس نژاد؛ جعفر سبحانی؛ مهدی چینی
مشاهده مقاله

5 بررسی دوام روکش بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده
میر محمود حسنی*؛ فریدون مقدس نژاد؛ جعفر سبحانی؛ مهدی چینی
مشاهده مقاله

6 ارائه الگوی پیشرفته روسازی پیش تنیده بلوکی بتنی نفوذپذیر
محمدرضا ارغشی*
مشاهده مقاله

7 روش های سنتی و نوین در یخ زدایی روسازی بتنی
مهردخت دوستی*؛ سعید امانی؛ ابوالفضل حسنی
مشاهده مقاله

8 ارزیابی اثر الیاف بر شرایط رشد ترک در بتن غلتکی با استفاده از مدل اصلاج شده دو-پارامتری شکست
حامد روح الامینی*؛ ابوالفضل حسنی؛ محمد هادی رضایی؛ بهروز قبادی پور
مشاهده مقاله

9 ارزیابی روسازی های بتنی درز دار (JPCP) و بتن غلتکی (RCCP) و بتن آسفالتی (HMA) با در نظر گرفتن هزینه چرخه عمر در آزاد راهها
شهریار چاره جو*؛ پرهام حیاتی
مشاهده مقاله

10 ارائه برخی از تجربیات فنی و اجرایی بدست آمده از روسازی بتنی در منطقه یک آزادراه تهران شمال
مجتبی عسکری*؛ عباس شیخی؛ مجید حیدری؛ علی رضا آصفی
مشاهده مقاله

11 طراحی و اجرای رویه بتنی معابر به روش بتن غلتکی (rcc (
پویا کاوندی؛ سودا عبدالهی*؛ سید محمدرضا موسوی؛ علی کاظمی
مشاهده مقاله

12 بررسی تأثیر پلاستیک بازیافتی (PET) بر روسازی‌های بتنی و آسفالتی
بشیر مرادی*؛ ابوالفضل حسنی
مشاهده مقاله

13 مطالعه آزمایشگاهی اثرات الیاف شیشه بر مقاومت مکانیکی بتن و مقایسه با بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن
مهدی اقتداری*؛ اکبر قنبری
مشاهده مقاله

14 ارزیابی تأثیر الیاف شیشه بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی
نجمه غفاری؛ مرتضی جلیلی قاضی زاده*؛ مصطفی شفیعی؛ حسین خیرخواه
مشاهده مقاله

15 بررسی و تحلیل اثر نانوسیلیس های متفاوت بر مقاومت برشی خاک-سیمان
مجید جلیلی*؛ میلاد تاج دینی
مشاهده مقاله

16 استفاده از خاک سیمان به عنوان مصالح روسازی
مجید جلیلی*
مشاهده مقاله

17 بررسی نقاط و مناطق بحرانی در روسازی های بتنی تحت بارهای وارده در سطوح پروازی فرودگاه
محمد مهدی قانونی نیا*
مشاهده مقاله

18 اثر پاسخ در برابر بارگذاری و مشخصات مکانیکی مصالح اساس بر عملکرد خستگی روسازی بلوکی بتنی
محمدمهدی خبیری*؛ پدرام بلوچ سیرگانی
مشاهده مقاله

19 مقایسه تاثیر مشخصات مختلف دال وخاک‌بستر بر عکس‌العمل‌های بحرانی روسازی بتنی با کمک مدل گروه‌بندی داده‌ها
محمدمهدی خبیری*؛ پدرام بلوچ سیرگانی
مشاهده مقاله

20 مدلسازی روسازی بتنی در تونل‌های جاده‌ای و بررسی عکس‌العملهای آن در محیطهای خاکی سست
محمدمهدی خبیری*؛ مسعود علی پور؛ پدرام بلوچ سیرگانی
مشاهده مقاله

21 بررسی تاثیر خاکستر لجن فاضلاب بر روی رفتار مکانیکی بتن غلتکی
حسن طاهرخانی*؛ میر حسین سید موسوی
مشاهده مقاله

22 ارزیابی ایمنی روسازی بتنی در آتش‌سوزی تونل
ابوالفضل محمدی جانکی*؛ ابوالفضل حسنی؛ غلامعلی شفابخش
مشاهده مقاله

23 بتن شبه خودتراکم (SFSCC)؛ ساخت روسازی بتنی بدون نیاز به قالب‌بندی و تراکم
احسان عبدی اسیابرکی*؛ امیرمسعود صالحی
مشاهده مقاله

24 معرفی روسازی بتنی کامپوزیتی و مقایسه آن با روسازی بتنی مرسوم
مجتبی عسکری*؛ عباس شیخی؛ مجید حیدری؛ علی رضا آصفی
مشاهده مقاله

25 بررسی انواع روسازی های بتنی و مقایسه آن ها با روسازی آسفالتی با استفاده از روش AHP با رویکرد اقتصاد مقاومتی (مسیر مورد مطالعه : بلوار شهید چمران شیراز)
مجتبی اسماعیل پور*؛ مجتبی زوربخش
مشاهده مقاله