مطالعه آزمایشگاهی اثرات الیاف شیشه بر مقاومت مکانیکی بتن و مقایسه با بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1030-3NCCP
نویسندگان
1استان فارس-لار- شهرجدید-20متری وحدت -روبروی کیان تاکسی -پ55
2استادیار،گروه عمران،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان
چکیده
بتن یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی است که به دلیل مقاومت فشاری بالا و ارزان بودن به طور گسترده از آن استفاده می‌شود. یکی از معایب بتن مقاوت کششی محدود آن است که باعث شکل گیری ترک در آن می‌شود. با این حال شکل‌گیری ترک در بتن امری اجتناب ناپذیر است. گسترده‌تر شدن این ترک‌ها خوردگی آرماتور و در نتیجه کاهش دوام سازه را به همراه دارد. از طرفی تعمیر ترک‌ها زمانی که قابل رویت و یا در دسترس نیستند مشکل است. تاکنون مشخص شده است که انواع الیاف‌ها می توانند ظرفیت کرنش، مقاومت در برابر ضربه، میزان جذب انرژی، مقاومت سایشی و مقاومت کششی بتن را افزایش دهند. بطور کلی برای کاربرد در سازه الیاف می‌تواند نقش مکملی برای میلگرد داشته باشد. الیاف با پخش ترک‌ها مقابله می‌کنند و مقاومت بتن را در برابر خستگی، ضربه، جمع شدگی و تنش‌های حرارتی افزایش می‌دهد. به دلیل نیاز به استفاده از الیاف در بتن کاملا مشهود است به منظور افزایش مقاومت کششی و جلوگیری از گسترش ترک و به ویژه افزایش نرمی از الیاف در بتن استفاده می-شود. مقدار افزایش با تغییر این مقاومت‌ها بستگی به شکل الیاف و درصد الیاف دارد. بنابراین وجود الیاف مشخصات مکانیکی بتن را نسبت به حالت بدون الیاف بهبود می‌بخشد. در این پایان نامه، به بررسی و مطالعه کاربردها و خصوصیات الیاف‌های مورد استفاده در بتن پرداخته خواهد شد و مزیت‌های بتن الیافی بیان می‌شوند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Experimental investigation of the effects of glass fibers on mechanical properties of concrete and compares with concrete containing polypropylene fibers
Authors
mehdi eghtedari, akbar ghanbari
Abstract
Concrete is one of the most important building materials which is widely used due to high compressive strength and low cost. One of the disadvantages of the concrete is its tensile strength, which causes the formation of cracks. However, crack formation in concrete is inevitable. The widening of these cracks brings corrosion of the reinforcements and thus reduces the durability of the structure. On the other hand, it is difficult to repair cracks when they are visible or not available. It has already been shown that various types of fibers can increase the strain capacity, impact resistance, energy absorption, abrasion resistance, and tensile strength of concrete. Fibers prevent the spreading of cracks and increase the strength of concrete against fatigue, impact, shrinkage and thermal stress. Due to the need to use the fiber in concrete, it is quite obvious that fibers increase the tensile strength and prevent crack expansion which depends on the shape of the fiber and the percentage of fiber. Therefore, the presence of fibers improves the mechanical properties of concrete compared to the non-fibrous concrete. In this study, the applications and properties of the fibers used in concrete are discussed and the advantages of fiber concrete are expressed. In order to investigate the effect of different types of fibers on compressive strength, tensile strength and modulus of elasticity
Keywords
concrete, crack, Fiberous concrete, glass fiber, Polypropylene fiber