برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 بررسی استفاده از روسازی کف پوش بتنی در مقایسه با آسفالت
1398-02-03 14:00-16:00
سالن طبقه فوقانی مجتمع امام خمینی بدون محدودیت
0 ریال
13 شرکت پرشین بتن جم
2 اهمیت تاثیر مواد افزودنی بر کیفیت رویه های بتنی
1398-02-03 14:00-16:00
سالن اصلی مجتمع امام خمینی بدون محدودیت
0 ریال
11 شرکت البرز شیمی آسیا- دکتر مهدی چینی
3 کاربرد میکروسیلیس درروسازی بتنی
1398-02-04 16:30-18:30
سالن طبقه فوقانی مجتمع امام خمینی بدون محدودیت
0 ریال
14 صنایع فروآلیاژ ایران - دکتر محسن تدین
4 انواع خرابیها و تعمیر رویه های بتنی
1398-02-03 16:30-18:30
سالن اصلی مجتمع امام خمینی بدون محدودیت
0 ریال
24 شرکت شیمی ساختمان - دکتر موسی کلهری
5 کاربرد الیاف در روسازی های بتنی
1398-02-04 14:30-16:30
سالن طبقه فوقانی مجتمع امام خمینی بدون محدودیت
0 ریال
21 شرکت نانو نخ و گرانول سیرجان- دکتر جعفر سبحانی
6 طرح بومی سازی ساخت و اجرای بتن اصلاح شده با لاتکس (lmc) درروسازی های بتنی
1398-02-03 16:30-18:00
سالن اصلی مجتمع امام خمینی بدون محدودیت
0 ریال
5 شرکت شیمی سازه آرمانی