موضوعات = فناوری مصالح و دوام
تعداد مقالات: 11

1 بررسی روش های تعیین دوام رویه های بتنی در هوای سرد
سعید امانی*؛ ابوالفضل حسنی؛ فربد کاظمیان
مشاهده مقاله

2 بررسی دوام روکش بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده
میر محمود حسنی*؛ فریدون مقدس نژاد؛ جعفر سبحانی؛ مهدی چینی
مشاهده مقاله

3 بررسی تأثیر پلاستیک بازیافتی (PET) بر روسازی‌های بتنی و آسفالتی
بشیر مرادی*؛ ابوالفضل حسنی
مشاهده مقاله

4 مطالعه آزمایشگاهی اثرات الیاف شیشه بر مقاومت مکانیکی بتن و مقایسه با بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن
مهدی اقتداری*؛ اکبر قنبری
مشاهده مقاله

5 ارزیابی تأثیر الیاف شیشه بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی
نجمه غفاری؛ مرتضی جلیلی قاضی زاده*؛ مصطفی شفیعی؛ حسین خیرخواه
مشاهده مقاله

6 بررسی اثر الیاف میکرو و ماکروسنتتیک بر ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی بتن مقید
اویس افضلی ننیز*؛ علیرضا دوست محمدی؛ جعفر سبحانی
مشاهده مقاله

7 ارزیابی اثر مقادیر مختلف الیاف ماکرو پلیمری مدول و مقاومت بالا بر مقاومت پس از ترک خوردگی بتن
اویس افضلی ننیز*؛ علیرضا دوست محمدی؛ رامبد صفاییان
مشاهده مقاله

8 بررسی تاثیر خاکستر لجن فاضلاب بر روی رفتار مکانیکی بتن غلتکی
حسن طاهرخانی*؛ میر حسین سید موسوی
مشاهده مقاله

9 بتن شبه خودتراکم (SFSCC)؛ ساخت روسازی بتنی بدون نیاز به قالب‌بندی و تراکم
احسان عبدی اسیابرکی*؛ امیرمسعود صالحی
مشاهده مقاله

10 بررسی اثر افزودنی‌های معدنی بر ضریب انبساط حرارتی رویه بتنی
پرویز قدوسی؛ علی اکبر شیرزادی جاوید*؛ محمدعلی اعتباری قصبه
مشاهده مقاله

11 چالش ایجاد حباب هوای عمدی در بتن غلتکی و راهکار آن
موسی کلهری*
مشاهده مقاله