برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 بررسی استفاده از روسازی کف پوش بتنی در مقایسه با آسفالت
1398-02-03 14:00-16:00
سالن طبقه فوقانی مجتمع امام خمینی
0 ریال
6 شرکت پرشین بتن جم
2 اهمیت تاثیر مواد افزودنی بر کیفیت رویه های بتنی
1398-02-03 14:00-16:00
سالن اصلی مجتمع امام خمینی
0 ریال
7 شرکت البرز شیمی آسیا- دکتر مهدی چینی
3 کاربرد میکروسیلیس درروسازی بتنی
1398-02-04 16:30-18:30
سالن طبقه فوقانی مجتمع امام خمینی
0 ریال
1 صنایع فروآلیاژ ایران - دکتر محسن تدین
4 انواع خرابیها و تعمیر رویه های بتنی
1398-02-03 16:30-18:30
سالن اصلی مجتمع امام خمینی
0 ریال
11 شرکت شیمی ساختمان - دکتر موسی کلهری
5 کاربرد الیاف در روسازی های بتنی
1398-02-04 14:30-16:30
سالن طبقه فوقانی مجتمع امام خمینی
0 ریال
4 شرکت نانو نخ و گرانول سیرجان- دکتر جعفر سبحانی
6 طرح بومی سازی ساخت و اجرای بتن اصلاح شده با لاتکس (lmc) درروسازی های بتنی
1398-02-03 16:30-18:00
سالن اصلی مجتمع امام خمینی
0 ریال
2 شرکت شیمی سازه آرمانی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.