راه ­ها از سرمایه ­های اصلی هر کشور محسوب می ­شوند. احداث، حفظ و نگهداری این سرمایه وظیفه جامعه مهندسی کشور است. لیکن به علت محدودیت منابع می­ بایست با استفاده از روش ­ها و فن ­آوری­ های نوین و اقدامات به موقع، با حداقل هزینه به این مهم جامه عمل پوشاند. دراین راستا آشنایی صنعت با دستاورد­های دانشگاه و تبادل تجربیات موفق و ناموفق دست­اندرکاران از ضروریات است.

در پی برگزاری موفقیت آمـیز اولین و دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی در سـال  1394 و 1396 و اسـتقبال پرشور متخصصین فعال در زمینه صنعت بتن کشور، دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن بتن ایران در نظر دارند سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی را در سوم و چهارم اردیبهشت ماه سال 1398، با برنامه های متنوعی از قبیل سخنرانی های علمی، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه تخصصی جانبی برگزار نمایند.