کلیدواژه ها = الیاف شیشه
تعداد مقالات: 2

1 مطالعه آزمایشگاهی اثرات الیاف شیشه بر مقاومت مکانیکی بتن و مقایسه با بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن
مهدی اقتداری*؛ اکبر قنبری
مشاهده مقاله

2 ارزیابی تأثیر الیاف شیشه بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی
نجمه غفاری؛ مرتضی جلیلی قاضی زاده*؛ مصطفی شفیعی؛ حسین خیرخواه
مشاهده مقاله