کلیدواژه ها = الیاف پلی پروپیلن
تعداد مقالات: 1

1 مطالعه آزمایشگاهی اثرات الیاف شیشه بر مقاومت مکانیکی بتن و مقایسه با بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن
مهدی اقتداری*؛ اکبر قنبری
مشاهده مقاله