مقایسه گزینه‌های روسازی آسفالتی و روسازی بتن غلتکی برای محور توره- بروجرد

پذیرفته شده برای پوستر XML
کد مقاله : 1002-3NCCP (R1)
نویسندگان
1استان مرکزی-شهرستان شازند-شهرمهاجران-کوی فرهنگیان خیابان پردیس کوچه پامچال 1 پلاک 24
2معاون اجرایی شرکت رامان
چکیده
در سالهای اخیر استفاده از بتن غلتکی در ساخت روسازی راه ها با توجه به توان تولید بالای سیمان در کشور با استقبال فراوانی همراه بوده است. مزایای عمده این نوع روسازی ها که سبب برتری آن نسبت به روسازی های آسفالتی مواردی چون اجرای سریع و آسان، هزینه های اجرایی کم و مقاومت زیاد آن در شرایط آب و هوایی سرد یا گرم، موجب شده است تا بسیاری از شرکت های پیمانکار و مشاور به دنبال روسازی بتنی در پروژه ها باشند. برای انتخاب نوع روسازی، می بایست فاکتورهای فنی و اقتصادی از قبیل حجم ترافیک، هزینه، نوع خاک، شرایط آب و هوایی، مواد و مصالح، دوام، مقاومت، عمر مفید روسازی، تعمیرو نگهداری در نظر گرفته شود. هدف این مقاله مقایسه و ارزیابی جنبه های فنی، اجرایی و اقتصادی روسازی بتن غلتکی با روسازی آسفالتی برای محور توره - بروجرد می باشد و استفاده از این نوع روسازی را به عنوان یک الگوی پیشنهادی مناسب در اختیار کارفرما و مشاور طرح قرار می دهد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که جایگزینی روسازی بتنی جهت استفاده به عنوان روسازی راه، می تواند یک راه حل مناسب فنی و اقتصادی، برای محور توره - بروجرد باشد که هزینه های اولیه‌ی اجرای روسازی بتن غلتکی در مقایسه با روسازی آسفالتی در حدود 30 درصد و هزینه های نگهداری آن در مقایسه با روسازی غلتکی در حدود 54 درصد کم تر می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Compare Options of Asphalt Pavement and Roller Concrete Pavement for Toureh-Boroujerd Road
Authors
seyed abbas hosseini, Mohammad Sadegh Yarigar Ravesh
Abstract
In recent years, the use of roller concrete in pavement has been welcomed due to the high production capacity of cement in the country. The major advantages of this type of pavement, which makes it superior to asphalted pavements are quick and easy execution, low operating costs and high resistance to cold or hot weather. These advantages have motivated many contractors and consultants looking for concrete pavement in the projects. To select the type of pavement, technical and economic factors such as traffic volume, cost, type of soil, weather conditions, materials, strength, resistance, durability of pavement, and maintenance should be taken into account. The purpose of this paper is to compare and evaluate the technical, economical and executive aspects of roller concrete pavement versus asphalt pavement for the Toureh-Boroujerd road and to use this type of pavement as an appropriate model for the employer and project consultant. The results indicate that replacement of concrete pavement as road pavement could be a suitable technical and economical solution for the Toureh-Boroujerd road because the initial cost of implementing roller concrete pavement is about 30% less than asphalt pavement and its maintenance costs are 54% less than roller pavement.
Keywords
Cost, Asphalt pavement, Roller concrete pavement, Toureh-Boroujerd road