کلیدواژه ها = روسازی آسفالتی
تعداد مقالات: 4

1 مقایسه گزینه‌های روسازی آسفالتی و روسازی بتن غلتکی برای محور توره- بروجرد
سید عباس حسینی*
مشاهده مقاله

2 بررسی تأثیر پلاستیک بازیافتی (PET) بر روسازی‌های بتنی و آسفالتی
بشیر مرادی*؛ ابوالفضل حسنی
مشاهده مقاله

3 ارزیابی ایمنی روسازی بتنی در آتش‌سوزی تونل
ابوالفضل محمدی جانکی*؛ ابوالفضل حسنی؛ غلامعلی شفابخش
مشاهده مقاله

4 بررسی انواع روسازی های بتنی و مقایسه آن ها با روسازی آسفالتی با استفاده از روش AHP با رویکرد اقتصاد مقاومتی (مسیر مورد مطالعه : بلوار شهید چمران شیراز)
مجتبی اسماعیل پور*؛ مجتبی زوربخش
مشاهده مقاله