نویسنده = سید عباس حسینی
تعداد مقالات: 2

1 مقایسه گزینه‌های روسازی آسفالتی و روسازی بتن غلتکی برای محور توره- بروجرد
سید عباس حسینی*
مشاهده مقاله

2 کاربرد مهندسی ارزش در اجرای روسازی بتنی پروژه محور پل سفید - قائمشهر
سید عباس حسینی*
مشاهده مقاله