موضوعات = توسعه پایدار، اقتصاد و تحلیل هزینه چرخه عمر
تعداد مقالات: 9

1 مقایسه گزینه‌های روسازی آسفالتی و روسازی بتن غلتکی برای محور توره- بروجرد
سید عباس حسینی*؛ محمد صادق یاریگر روش
مشاهده مقاله

2 کاربرد مهندسی ارزش در اجرای روسازی بتنی پروژه محور پل سفید - قائمشهر
سید عباس حسینی*؛ محمد صادق یاریگر روش
مشاهده مقاله

3 ارزیابی روسازی های بتنی درز دار (JPCP) و بتن غلتکی (RCCP) و بتن آسفالتی (HMA) با در نظر گرفتن هزینه چرخه عمر در آزاد راهها
شهریار چاره جو*؛ پرهام حیاتی
مشاهده مقاله

4 انتخاب رویه برای خیابان های شهری و روستایی با تکنیک تاپسیس فازی
علیرضا رضوی*؛ کاوه دارابی؛ حبیب الله صادقی هفشجانی
مشاهده مقاله

5 بررسی انواع روسازی های بتنی و مقایسه آن ها با روسازی آسفالتی با استفاده از روش AHP با رویکرد اقتصاد مقاومتی (مسیر مورد مطالعه : بلوار شهید چمران شیراز)
مجتبی اسماعیل پور*؛ مجتبی زوربخش
مشاهده مقاله

6 بررسی دستگاه های پیور روسازی بتنی و انتخاب مناسب ترین آن ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در منطقه یک پروژه آزادراه تهران شمال
مجتبی عسکری*؛ مجید حیدری؛ علی رضا آصفی؛ پرهام حیاتی
مشاهده مقاله

7 رویه بتنی خودتراکم حاوی زئولیت با رویکرد توسعه پایدار
علی ذوالقدری؛ بابک احمدی*؛ حسن طاهرخانی
مشاهده مقاله

8 مقایسه و عملکرد سرباره کوره آهن گدازی و پومیس معدنی با افزودنی حباب زا در دوام و پایایی رویه بتنی
علیرضا رحمتی؛ مهدی ساکی*؛ محمود نوروزی؛ مجید لک
مشاهده مقاله

9 امکان سنجی استفاده از مصالح خرده آسفالت بازیافتی(RAP) در رویه‌های بتنی با رویکرد توسعه پایدار
احسان سبحانی فرد*
مشاهده مقاله