ارزیابی روسازی های بتنی درز دار (JPCP) و بتن غلتکی (RCCP) و بتن آسفالتی (HMA) با در نظر گرفتن هزینه چرخه عمر در آزاد راهها

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1023-3NCCP
نویسندگان
1خیابان تکیه وچمن بهارستان4 پلاک3
2گروه عمران،دانشکده فنی،دانشگاه آزاد واحدعلوم وتحقیقات،تهران،ایران
چکیده
در سال های گذشته بدلیل دسترسی آسان به قیر و تجربه فراوان ساخت روسازی های آسفالتی در کشور، بیشتر روسازی های راه ها به صورت آسفالتی بوده و کارفرمایان و مشاوران و پیمانکاران تمایلی به احداث روسازی های بتنی نداشته و مقاومت محسوسی در زمینه طرح و ساخت روسازی های بتنی در بدنه فنی و اجرایی کشور بوده است. هدف اصلی از این پژوهش شناخت دقیق تر و پویاتر از عملکرد فنی و اقتصادی 3 تیپ رویه روسازی آزادراهی بتنی غیر مسلح درزدار و بتن غلتکی و بتن آسفالتی می باشد که در مجموع با تحلیل LCCA و برآورد هزینه های چرخه عمر این رویه ها ، شاخص های اصلی تحلیل که شامل (ارزش فعلی رویه) NPV و هزینه های یکنواخی سالیانه رویه (EUAC) می باشد استخراج و مقایسه لازم در بین 3 رویه گرفته است و نتایج به دست آمده حکایت از مطلوب بودن روسازی های بتنی درزدار در مقایسه با سایر روسازی ها در چارچوب تعیین شاخص هزینه عمر و ارزش فعلی آنهاست و ضرورت تحقیق منافع و عایدی ناشی از انتخاب صحیح رویه می باشد که در جهت حفظ سرمایه های ملی کشور می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluating of jpcp,Rccp and Asphalt Concrete Pavement Consider Life Cycle Cost Analysis
Authors
shahryar charehjoo, parham hayati
Abstract
Considering the huge volume of operations related to road construction in the highways of our country, in the case that the efforts of the authorities is for reducing the initial costs in the design of the pavement and estimation of the project costs, without considering the costs of the project operation phase and its life cycle, it is possible that an option of the pavement be selected that is not affordable. Meaning that choosing an option may be associated with lower initial cost to the employer due to the lack of higher quality and life, however, it imposes the need for successive repairing, blocking roads and higher costs to the employer during the project lifetime. In this study, it is attempted to evaluate and compare three types of highway pavements in the forms of jointed plain concrete pavement (JPCP) and roller compacted concrete pavement (JPCP) with hot mixed asphalt pavement (HMA), which requires studying the experiences of some foreign countries and collecting the available data and performing other researches. Totally, it is concluded so that the jointed plain concrete pavements are of less life cycle cost as compared to the other pavements and the JPCP pavements are a reliable and acceptable option in the heavy highway traffics and their repair and maintenance are also more desirable regarding their higher lifetime in comparison with asphalt and roller options in the framework of NPV index (net present value) or EUAC (equivalent Uniform Annual Cost).
Keywords
Jointed plain Concrete pavement, Roller Compacted Concete pavement, Life Cycle Costs