کلیدواژه ها = بتن غلتکی
تعداد مقالات: 2

1 ارزیابی روسازی های بتنی درز دار (JPCP) و بتن غلتکی (RCCP) و بتن آسفالتی (HMA) با در نظر گرفتن هزینه چرخه عمر در آزاد راهها
شهریار چاره جو*؛ پرهام حیاتی
مشاهده مقاله

2 ارزیابی آزمایشگاهی تأثیرات چندجانبه‌ی الیاف بر خصوصیات مکانیکی و عملکردی روسازی‌های بتن غلتکی الیافی (FR-RCCP)
فرزام رحمتی*
مشاهده مقاله