تعداد مقالات: 43

1 مقایسه گزینه‌های روسازی آسفالتی و روسازی بتن غلتکی برای محور توره- بروجرد
سید عباس حسینی*؛ محمد صادق یاریگر روش
مشاهده مقاله

2 کاربرد مهندسی ارزش در اجرای روسازی بتنی پروژه محور پل سفید - قائمشهر
سید عباس حسینی*؛ محمد صادق یاریگر روش
مشاهده مقاله

3 بررسی روش های تعیین دوام رویه های بتنی در هوای سرد
سعید امانی*؛ ابوالفضل حسنی؛ فربد کاظمیان
مشاهده مقاله

4 بررسی خواص مهندسی بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده
میر محمود حسنی*؛ فریدون مقدس نژاد؛ جعفر سبحانی؛ مهدی چینی
مشاهده مقاله

5 بررسی دوام روکش بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده
میر محمود حسنی*؛ فریدون مقدس نژاد؛ جعفر سبحانی؛ مهدی چینی
مشاهده مقاله

6 ارائه الگوی پیشرفته روسازی پیش تنیده بلوکی بتنی نفوذپذیر
محمدرضا ارغشی*
مشاهده مقاله

7 روش های سنتی و نوین در یخ زدایی روسازی بتنی
مهردخت دوستی*؛ سعید امانی؛ ابوالفضل حسنی
مشاهده مقاله

8 ارزیابی اثر الیاف بر شرایط رشد ترک در بتن غلتکی با استفاده از مدل اصلاج شده دو-پارامتری شکست
حامد روح الامینی*؛ ابوالفضل حسنی؛ محمد هادی رضایی؛ بهروز قبادی پور
مشاهده مقاله

9 بررسی خواص مکانیکی و نفوذپذیری روسازی بتنی متخلخل هیبریدی
امید لطفی عمران*؛ علی صدرممتازی
مشاهده مقاله

10 ارزیابی روسازی های بتنی درز دار (JPCP) و بتن غلتکی (RCCP) و بتن آسفالتی (HMA) با در نظر گرفتن هزینه چرخه عمر در آزاد راهها
شهریار چاره جو*؛ پرهام حیاتی
مشاهده مقاله

11 ارائه برخی از تجربیات فنی و اجرایی بدست آمده از روسازی بتنی در منطقه یک آزادراه تهران شمال
مجتبی عسکری*؛ عباس شیخی؛ مجید حیدری؛ علی رضا آصفی
مشاهده مقاله

12 طراحی و اجرای رویه بتنی معابر به روش بتن غلتکی (rcc (
پویا کاوندی؛ سودا عبدالهی*؛ سید محمدرضا موسوی؛ علی کاظمی
مشاهده مقاله

13 بررسی تأثیر پلاستیک بازیافتی (PET) بر روسازی‌های بتنی و آسفالتی
بشیر مرادی*؛ ابوالفضل حسنی
مشاهده مقاله

14 مطالعه آزمایشگاهی اثرات الیاف شیشه بر مقاومت مکانیکی بتن و مقایسه با بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن
مهدی اقتداری*؛ اکبر قنبری
مشاهده مقاله

15 ارزیابی تأثیر الیاف شیشه بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی
نجمه غفاری؛ مرتضی جلیلی قاضی زاده*؛ مصطفی شفیعی؛ حسین خیرخواه
مشاهده مقاله

16 تاثیر مشخصات مقاومتی بستر راه در پارامترهای مکانیکی روکش نازک بتن سیمانی غیرچسبنده
آرمان صفا*؛ ابوالفضل حسنی
مشاهده مقاله

17 بررسی و تحلیل اثر نانوسیلیس های متفاوت بر مقاومت برشی خاک-سیمان
مجید جلیلی*؛ میلاد تاج دینی
مشاهده مقاله

18 استفاده از خاک سیمان به عنوان مصالح روسازی
مجید جلیلی*
مشاهده مقاله

19 بررسی نقاط و مناطق بحرانی در روسازی های بتنی تحت بارهای وارده در سطوح پروازی فرودگاه
محمد مهدی قانونی نیا*
مشاهده مقاله

20 انتخاب رویه برای خیابان های شهری و روستایی با تکنیک تاپسیس فازی
علیرضا رضوی*؛ کاوه دارابی؛ حبیب الله صادقی هفشجانی
مشاهده مقاله

21 اثر پاسخ در برابر بارگذاری و مشخصات مکانیکی مصالح اساس بر عملکرد خستگی روسازی بلوکی بتنی
محمدمهدی خبیری*؛ پدرام بلوچ سیرگانی
مشاهده مقاله

22 مقایسه تاثیر مشخصات مختلف دال وخاک‌بستر بر عکس‌العمل‌های بحرانی روسازی بتنی با کمک مدل گروه‌بندی داده‌ها
محمدمهدی خبیری*؛ پدرام بلوچ سیرگانی
مشاهده مقاله

23 مدلسازی روسازی بتنی در تونل‌های جاده‌ای و بررسی عکس‌العملهای آن در محیطهای خاکی سست
محمدمهدی خبیری*؛ مسعود علی پور؛ پدرام بلوچ سیرگانی
مشاهده مقاله

24 بررسی اثر الیاف میکرو و ماکروسنتتیک بر ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی بتن مقید
اویس افضلی ننیز*؛ علیرضا دوست محمدی؛ جعفر سبحانی
مشاهده مقاله

25 ارزیابی اثر مقادیر مختلف الیاف ماکرو پلیمری مدول و مقاومت بالا بر مقاومت پس از ترک خوردگی بتن
اویس افضلی ننیز*؛ علیرضا دوست محمدی؛ رامبد صفاییان
مشاهده مقاله