تاثیر مشخصات مقاومتی بستر راه در پارامترهای مکانیکی روکش نازک بتن سیمانی غیرچسبنده

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1035-3NCCP
نویسندگان
1بزرگراه اشرفی اصفهانی خ شهید اسکندرزاده ک گلستان 10 پ 27 واحد 3
2مدیر گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
استفاده از روکش‌های بتنی بعلت تقاضا برای ترمیم و بهسازی روسازی‌های موجود با کمترین هزینه و بیشترین عمر روکش رو به افزایش است. بطور عادی، یک لایه نازک از مخلوط گرم بتن آسفالتی بعنوان مانع چسبندگی و لایه جداساز بین روکش بتن سیمانی و روسازی قدیمی شناخته می‌شود. هدف از این تحقیق تعیین اثر پارامتر های مقاومتی بستر راه بر لایه بر میزان تنش کششی زیر لایه و خیز روکش نازک بتنی بر روی روسازی بتن آسفالتی می باشد. طول راههای کل کشور شامل راه های سریع السیر ، اصلی ، فرعی و روستایی بیش از 200 هزار کیلومتر است.از این مقدار چیزی بیش از 2400 کیلومتر مربوط به آزادراهها است که تا یک دهه آینده این عدد به بیش از 300 هزار کیلومتر خواهد رسید. سالانه بین 5 الی 10 درصد از این راهها در برنامه ترمیم و بهسازی قرار می گیرند.به طور میانگین سالانه حدود 10 الی 15 هزار کیلومتر در برنامه ی اجرای روکش حفاظتی قرار دارند. با توجه به این ارقام ، بومی سازی روش های ترمیم و بهسازی راه های موجود با اتکاء به علم و تجربه ی موجود در کشور بایستی جزء لاینفک برنامه های توسعه کشور باشد. استفاده از روش های ساخت روکش بتنی با هزینه های به مراتب کمتر ، عمر طولانی تر و روش های ترمیم ساده تر می تواند در جهت نیل به هدف فوق و همچنین ایجاد توسعه پایدار در کشور کمک شایانی کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
effect of sub grade strength properties on mechanical parameters of unbonded concrete overlay
Authors
arman safa, abolfazl hassani
Abstract
As we know, concrete pavements are used as overlays on both cement concrete pavements and asphalt concrete pavements. In order to design overlays, we can withdraw from existing pavement or considering that. The most famous types of cement concrete overlays on asphalt concrete pavements are known as “whitetopping”. Using from these overlays is increased due to maintenance and rehabilitation of asphalt concrete pavements with minimum cost and further life time. Commonly, a thin layer of hot mix asphalt is used to prevent from bonding as known separation layer. The reason for using bituminous material as preventing from bonding between layers is to avoid and retard propagation of cracks from old pavements into new pavements. The purpose of this research is to determination tensile stress in bottom of overlay and deflection of overlay. Parameters of cement concrete overlay including tensile stress in interface of separation layer and overall deflection of pavement and deflection of each layers will be determine.
In order to localize maintenance and rehabilitation methods in our country, relaying on our science and experience must be schedule. Using from cement concrete overlay construction methods with lesser cost and longevity and simple rehabilitation methods can lead to sustainable development in our country.
Keywords
cement concrete pavement, cement concrete overlay, thin and ultrathin whitetopping, unbond overlay, CBR