نویسنده = ابوالفضل حسنی
تعداد مقالات: 6

1 بررسی روش های تعیین دوام رویه های بتنی در هوای سرد
سعید امانی*؛ ابوالفضل حسنی؛ فربد کاظمیان
مشاهده مقاله

2 روش های سنتی و نوین در یخ زدایی روسازی بتنی
مهردخت دوستی*؛ سعید امانی؛ ابوالفضل حسنی
مشاهده مقاله

3 ارزیابی اثر الیاف بر شرایط رشد ترک در بتن غلتکی با استفاده از مدل اصلاج شده دو-پارامتری شکست
حامد روح الامینی*؛ ابوالفضل حسنی؛ محمد هادی رضایی؛ بهروز قبادی پور
مشاهده مقاله

4 بررسی تأثیر پلاستیک بازیافتی (PET) بر روسازی‌های بتنی و آسفالتی
بشیر مرادی*؛ ابوالفضل حسنی
مشاهده مقاله

5 تاثیر مشخصات مقاومتی بستر راه در پارامترهای مکانیکی روکش نازک بتن سیمانی غیرچسبنده
آرمان صفا*؛ ابوالفضل حسنی
مشاهده مقاله

6 ارزیابی ایمنی روسازی بتنی در آتش‌سوزی تونل
ابوالفضل محمدی جانکی*؛ ابوالفضل حسنی؛ غلامعلی شفابخش
مشاهده مقاله