نوع پذیرش = �������������� ������ �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 10

1 بررسی خواص مکانیکی و نفوذپذیری روسازی بتنی متخلخل هیبریدی
امید لطفی عمران*؛ علی صدرممتازی
مشاهده مقاله

2 تاثیر مشخصات مقاومتی بستر راه در پارامترهای مکانیکی روکش نازک بتن سیمانی غیرچسبنده
آرمان صفا*؛ ابوالفضل حسنی
مشاهده مقاله

3 انتخاب رویه برای خیابان های شهری و روستایی با تکنیک تاپسیس فازی
علیرضا رضوی*؛ کاوه دارابی؛ حبیب الله صادقی هفشجانی
مشاهده مقاله

4 بررسی اثر الیاف میکرو و ماکروسنتتیک بر ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی بتن مقید
اویس افضلی ننیز*؛ علیرضا دوست محمدی؛ جعفر سبحانی
مشاهده مقاله

5 ارزیابی اثر مقادیر مختلف الیاف ماکرو پلیمری مدول و مقاومت بالا بر مقاومت پس از ترک خوردگی بتن
اویس افضلی ننیز*؛ علیرضا دوست محمدی؛ رامبد صفاییان
مشاهده مقاله

6 بررسی اثر افزودنی‌های معدنی بر ضریب انبساط حرارتی رویه بتنی
پرویز قدوسی؛ علی اکبر شیرزادی جاوید*؛ محمدعلی اعتباری قصبه
مشاهده مقاله

7 تخمین عمر باقیمانده و سطح تخریب در روسازی های بتنی بر اساس خاصیت خودتشخیصی
مصطفی آدرسی*؛ امیر طریقت؛ ابوالفضل سلطانی؛ محمد یکرنگ نیا
مشاهده مقاله

8 رویه بتنی خودتراکم حاوی زئولیت با رویکرد توسعه پایدار
علی ذوالقدری؛ بابک احمدی*؛ حسن طاهرخانی
مشاهده مقاله

9 ریزساختار بافت سطح، سایش، اصطکاک و لغزش رویه‌های بتنی یافته‌ها و چالش‌ها
پرویز قدوسی*
مشاهده مقاله

10 طبقه بندی، الزامات، روش اجرا و نحوه ی اندازه گیری مضرس سازی رویه های بتنی: مطالعه موردی آزادراه تهران- شمال
پرهام حیاتی*
مشاهده مقاله