موضوعات = فناوری های نوین در روسازی های بتنی
تعداد مقالات: 8

1 بررسی خواص مهندسی بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده
میر محمود حسنی*؛ فریدون مقدس نژاد؛ جعفر سبحانی؛ مهدی چینی
مشاهده مقاله

2 ارائه الگوی پیشرفته روسازی پیش تنیده بلوکی بتنی نفوذپذیر
محمدرضا ارغشی*
مشاهده مقاله

3 روش های سنتی و نوین در یخ زدایی روسازی بتنی
مهردخت دوستی*؛ سعید امانی؛ ابوالفضل حسنی
مشاهده مقاله

4 بررسی خواص مکانیکی و نفوذپذیری روسازی بتنی متخلخل هیبریدی
امید لطفی عمران*؛ علی صدرممتازی
مشاهده مقاله

5 طراحی و اجرای رویه بتنی معابر به روش بتن غلتکی (rcc (
پویا کاوندی؛ سودا عبدالهی*؛ سید محمدرضا موسوی؛ علی کاظمی
مشاهده مقاله

6 استفاده از خاک سیمان به عنوان مصالح روسازی
مجید جلیلی*
مشاهده مقاله

7 معرفی روسازی بتنی کامپوزیتی و مقایسه آن با روسازی بتنی مرسوم
مجتبی عسکری*؛ عباس شیخی؛ مجید حیدری؛ علی رضا آصفی
مشاهده مقاله

8 تخمین عمر باقیمانده و سطح تخریب در روسازی های بتنی بر اساس خاصیت خودتشخیصی
مصطفی آدرسی*؛ امیر طریقت؛ ابوالفضل سلطانی؛ محمد یکرنگ نیا
مشاهده مقاله