کلیدواژه ها = رویه بتنی
تعداد مقالات: 5

1 ارائه برخی از تجربیات فنی و اجرایی بدست آمده از روسازی بتنی در منطقه یک آزادراه تهران شمال
عباس شیخی؛ مجید حیدری؛ علی رضا آصفی
مشاهده مقاله

2 اثر پاسخ در برابر بارگذاری و مشخصات مکانیکی مصالح اساس بر عملکرد خستگی روسازی بلوکی بتنی
محمدمهدی خبیری*؛ پدرام بلوچ سیرگانی
مشاهده مقاله

3 مدلسازی روسازی بتنی در تونل‌های جاده‌ای و بررسی عکس‌العملهای آن در محیطهای خاکی سست
محمدمهدی خبیری*؛ مسعود علی پور؛ پدرام بلوچ سیرگانی
مشاهده مقاله

4 بررسی دستگاه های پیور روسازی بتنی و انتخاب مناسب ترین آن ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در منطقه یک پروژه آزادراه تهران شمال
مجید حیدری؛ علی رضا آصفی؛ پرهام حیاتی
مشاهده مقاله

5 امکان سنجی استفاده از مصالح خرده آسفالت بازیافتی(RAP) در رویه‌های بتنی با رویکرد توسعه پایدار
احسان سبحانی فرد*
مشاهده مقاله