نویسنده = فریدون مقدس نژاد
تعداد مقالات: 3

1 بررسی خواص مهندسی بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده
میر محمود حسنی*؛ فریدون مقدس نژاد؛ جعفر سبحانی؛ مهدی چینی
مشاهده مقاله

2 بررسی دوام روکش بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده
میر محمود حسنی*؛ فریدون مقدس نژاد؛ جعفر سبحانی؛ مهدی چینی
مشاهده مقاله

3 تحلیل و طراحی روسازی‌های بلوکی بتنی بنادر با استفاده از روش المان‌های محدود سه بعدی
فریدون مقدس نژاد*
مشاهده مقاله