موضوعات = مشخصات سطحی رویه ها (ناهمواری، اصطکاک، آلودگی صدا)
تعداد مقالات: 2

1 ارزیابی ایمنی روسازی بتنی در آتش‌سوزی تونل
ابوالفضل محمدی جانکی*؛ ابوالفضل حسنی؛ غلامعلی شفابخش
مشاهده مقاله

2 ریزساختار بافت سطح، سایش، اصطکاک و لغزش رویه‌های بتنی یافته‌ها و چالش‌ها
پرویز قدوسی*
مشاهده مقاله